2021’de hayat dışında primlerin üçte biri reasüröre gitti

Hayat dışında 2021 yılında yazılan 87,6 milyar liralık primin 30 milyar lirası reasüröre devredildi. Reasüröre devredilen hayat dışı primlerin oranı yüzde 34’e denk gelirken, beş yıl öncesiyle kıyaslandığında ise, 2016’da, hayat dışında üretilen primin yüzde 24’ünün reasüröre devredildiği görüldü.  

Sigorta sektörü 2022 yılında hayat ve hayat dışı toplamında 12 milyar 86 milyon liralık bilanço kârı elde etti. Reasürans şirketlerinin 830 milyon liraya yaklaşan kârı da eklendiğinde sektörün toplam bilanço kârı 12 milyar 915 milyon lira oldu. Türkiye Sigorta Birliğinin açıkladığı rakamlara göre, sektörün kârı hayat dışında 6,4 milyar lira, hayatta ise 5,6 milyar lira olarak kaydedildi. 2022’de hayat dışındaki toplam prim üretimi 87,5 milyar lira, hayattaki üretimse 17,7 milyar lira olarak daha önce açıklanmıştı.  

Oto zararda 

Teknik olarak bakıldığında hayat dışında 7,4 milyar lira, hayatta ise 2,7 milyar lira kâr edildi. Hayat dışında en çok kâr edilen branş 2,5 milyar lir ile sağlık olurken, 1,7 milyar lirayla yangın ve doğal afetler, 1,5 milyar lirayla ferdi kaza ve 1,4 milyar lirayla kasko, sağlık sigortasını takip eden branşlar oldu. Yüzde 19 teknik kâr/zarar oranı olan trafik sigortasında ise 2,6 milyar liralık zarar edildi.  

Mali bakımdan hayat dışında 1,5 milyar, hayatta 3,6 milyar, reasüransta ise 550 milyar lira olmak üzere toplamda 5,7 milyar lira kâr edildi.  

AXA kârlılıkta hayat dışında lider 

Hayat dışı şirketler arasında en çok kârı 1,470 milyara yaklaşan rakamla AXA Sigorta elde ederken, Allianz 1,364 milyar lirayla ikinci, Türkiye Sigorta 1,058 milyar lirayla üçüncü oldu. Hayat branşında Türkiye Hayat ve Emeklilik 1,736 milyar lirayla liderliğini korudu. Anadolu Hayat Emeklilik 685 milyon lirayla ikinci, Allianz Yaşam ve Emeklilik ise 680 milyon lirayla üçüncü oldu.  

Reasürans şirketlerine bakıldığında, Milli Reasürans’ın 549 milyon lira, Türk Re’nin 216 milyon lira, VHV’nin ise 216 milyon lira kâr ettiği görüldü. 

Hayat dışının üçte biri reasüröre gitti 

Hayat dışında 2021 yılında yazılan 87,6 milyar liralık primin 30 milyar lirası reasüröre devredildi. Yerli reasürörlerin reasürör payı düşülmüş olarak yazdığı prim ise 3,8 milyar lira oldu. Yani yazılan toplam primin 26 milyar lirası yurtdışına plase edilmiş oldu. Reasüröre en çok plase edilen branş tarım oldu. Devlet destekli tarım sigortasında hayat dışı şirketler 5,7 milyar liralık primin 4,6 milyar lirasını reasüröre devretti.  

2021’de oran olarak hayat dışı primlerin yüzde 34’ü reasüröre devredilirken, 2016’da hayat dışında üretilen 34,3 milyon liralık primin 8,3 milyon lirası reasüröre devredildi. Beş yıl öncesine bakıldığında hayat dışında üretilen primin yüzde 24’ünün reasüröre devredildiği görüldü.    

Kârlılıkta İlk Beş 

Hayat Dışı 

AXA 1,470 milyar lira 

Allianz 1,364 milyar lira  

Türkiye 1,058 milyar lira 

Anadolu 522 milyon lira 

Acıbadem 361 milyon lira 

Hayat 

Türkiye 1,736 milyar lira 

Anadolu Hayat 685 milyon lira 

Allianz Yaşam   680 milyon lira 

Garanti 611 milyon lira 

Metlife 460 milyon lira