İlk çeyrek üretim sonuçları: Reelde hayat dışı büyüdü, hayat daraldı

Sigorta sektörü 2022’nin ilk üç ayında toplam 43 milyar liralık prim üretimi kaydetti. Üretimin 37,3 milyar lirası hayat dışından, 5,7 milyar lirası ise hayat branşından geldi. Bu sonuçlarla hayat branşının toplam üretimdeki payı yüzde 13’e geriledi. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, hayat dışı reelde yüzde 8 büyürken, hayat sigortaları reel olarak yüzde 9 oranında daraldı.  

Reel büyüme bakımından branşlara bakıldığında sağlıkta yüzde 8, kaskoda yüzde 20, yangın ve doğal afetlerde yüzde 4,5, trafikte yüzde 2 büyüme kaydedildi. Sağlık sigortasının detayına bakıldığında ise büyümenin tamamlayıcı sağlık alt branşından geldiği görüldü. Bu segmentte yüzde 59 oranında reel büyüme yaşandı. Özel sağlık ise yüzde 6,5 daraldı. 

Üretim tablosu şirketlere göre incelendiğinde, hayat dışında Türkiye Sigorta’nın liderliğini sürdürdüğü görüldü. İlk çeyrekte 5,6 milyar liralık üretimiyle yüzde 15’lik pazar payına ulaşan Türkiye Sigorta’yı 4,1 milyar lirayla Anadolu Sigorta takip etti. Allianz 4 milyar lirayla üçüncü, Aksigorta 2,5 milyar lirayla dördüncü ve HDI Sigorta 2,2 milyar lirayla beşinci oldu.  

İlk 20’de en yüksek büyüme hızıyla göze çarpan şirket ise reelde yüzde 37’la 1,1 milyar lirayı aşan üretimle ilk 10’a gören Quick Sigorta oldu. 

Hayatta ise, Türkiye Hayat 1,4 milyar lira ile liderliğini korurken, AgeSa 654 milyon lirayla ikinci, Allianz Yaşam 573 milyon lirayla üçüncü, Aegon 560 milyon lirayla dördüncü ve Anadolu Hayat 552 milyon lirayla beşinci olarak sıralandı.