“Artan maliyetler sağlık sigortası fiyatlarını etkiliyor”

Türkiye Sigorta Hasar ve Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Kürşat Pedis özel sağlık (ÖSS) ve tamamlayıcı sağlık sigortasıyla (TSS) ilgili sorularımızı yanıtladı. Müşteri ihtiyaçlarına göre TSS veya özel sağlık sigortası seçiminin yapıldığını söyleyen Pedis, “Pandeminin de sağlık bilinci oluşturmada olumlu etkisinin TSS’ye olan talebin artmasında etkili olduğunu yinelemekte fayda var” dedi. Artan maliyetlerin sigorta primlerine olumsuz etkileri olacağı öngörüsünde bulunan Pedis, “Türkiye Sigorta olarak, sigortalı sayısını daha da artırarak, bu etkiyi en aza indirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Koronavirüs salgınıyla birlikte toplumda sağlık sigortası bilincinin arttığı sıkça vurgulansa da 2021 üretim sonuçlarına göre sağlık sigortası branşının yüzde 30’a yakın büyüdüğü, yani reelde eksi büyüme olduğu görülüyor. TSS ise başlangıcından bu yana reel büyümesini ciddi oranda sürdürüyor. Bunun sebebini neye bağlıyorsunuz?

Tamamlayıcı sağlık sigortası, birçok kişinin sahip olduğu SGK için tamamlayıcı bir sigorta özelliği taşıyor. Sigortalılar, hastanelerden aldıkları tüm hizmetler için; doktor muayenesi, laboratuvar işlemleri ve görüntüleme işlemleri gibi, sadece SGK yasal katılım payını ödüyor. Ayrıca, tamamlayıcı sağlık sigortasına olan talebin artmasıyla, poliçenin içeriği de zenginleştirildi ve iyileştirilmeye devam ediyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası, sadece SGK anlaşmalı sağlık kuruluşlarında geçerli olup, anlaşmalı hastane sayısı da günden güne artmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortasının ücretinin özel sağlık sigortasına göre daha uygun fiyatlı olması da tercih edilmesinde etkili oluyor.

Öte yandan, özel sağlık sigortası ürünü, çok daha geniş anlaşmalı kurum sayısına ve daha kapsamlı teminat yapısına sahip olmasına rağmen, primleri TSS’ye göre oldukça yüksek kalıyor.  Bu da sağlık sigortası yaptıracak kişileri daha uygun maliyetli bir seçenek olan TSS’ye yönlendiriyor.

TSS’nin yaygınlaştırılması ve ürün gamının, müşteri ihtiyaçlarını gözeterek çeşitlendirilmesi çalışmalarımız tüm gücüyle devam ediyor. 2021 yılı faaliyet raporumuzda da açıkladığımız üzere özel sağlık sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerinde yüzde 48 oranında büyümeye ulaşmamız da bunun en büyük kanıtı.

Bu etkiyi Türkiye’deki sağlık sigortası verilerinde de gözlemiyoruz. TSB verilerine göre 2021 yılında sağlık sigortasında sigortalı sayısı 2020 yılına göre 1 milyon 800 bine yakın artışla toplamda 7 milyon 600 bine ulaştı. Bunun alt kırılımlarına bakıldığında ise sadece Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) branşında 1 milyona yakın yeni sigortalı artışı görüldü. TSS’de 2020 yılındaki 1 milyon 606 bin sigortalı sayısı 2021 yılında 2 milyon 600 bine erişti. Türkiye Sigorta özelinde ise TSS tercih eden sigortalı sayışımız 200.000’i aşmıştır.

Son olarak, pandeminin dünyada ve Türkiye’de sağlık bilincini artırdığını, sağlıklı yaşam ve koruyucu sağlık konularına olan ilgiyi arttırdığını söylemek mümkün. Elbette, bu ilginin de hem tamamlayıcı sağlık hem de özel sağlık sigortalarına olan talebe olumlu etkisi olmuştur.

Bizler de Türkiye Sigorta olarak yenilikçi bakış açımızla, sektörün ihtiyaç duyduğu ürünlerde öncü rol üstleniyoruz. Pandemiyle beraber sigortalılarımızın hayatlarını kolaylaştırmak adına önemli adımlar atılmıştır. Sağlık sigortalarında teminatlarda yer almamasına rağmen, Covid-19 teşhis ve tedavi ücretleri poliçe öncesine dayanmaması koşulu ile üstlenilmiştir.

Orta sınıfların devlet hastanelerinden hizmet alımının zorlaşmasıyla tamamlayıcı sağlık sigortasına yönelmesi bir sebep olabilir mi? 

Pandemi ile birlikte, kişilerin sağlık bilinci arttığı için sağlık hizmetlerinden beklentileri de artmıştır. Devlet hastanelerinden aldıkları hizmete ek, daha kapsamlı, daha detaylı ihtiyaçları gündeme gelmiştir. Bu noktada, özellikle TSS, devlet hastanelerinden aldıkları hizmete ek beklentilerini karşılamada sigortalılara fayda sağlamaktadır.

2022’in ilk iki ayındaki sonuçlara göre ise nominalde yüzde 69, reelde ise yüzde 9’la 2021’in aynı dönemine göre daha iyi bir büyüme görülüyor. Tamamlayıcı sağlıktaki büyüme ise nominalde yüzde 166, reelde ise yüzde 72. Hem yılın ilk iki ayında hem de genel olarak tamamlayıcı sağlıktaki hızlı büyümeye bakıldığında, özel sağlıktaki nispeten yüksek fiyatlardan dolayı tamamlayıcıya geçiş oluyor mu?

Tamamlayıcı sağlık sigortası ve özel sağlık sigortası, kapsamları ve kullanım koşulları incelendiğinde oldukça farklıdır. Dolayısıyla, iki ürünün hitap ettiği müşteri segmentinin de farklı olduğunu söyleyebiliriz. En belirgin farkın, anlaşmalı sağlık kurumu ağları tarafında olduğunu söyleyebiliriz. Özel sağlık sigortasının TSS’ye göre sağlık kurumu ağı daha geniştir. Tamamlayıcı sağlık sigortaları ise sadece SGK anlaşmalı özel sağlık kurumlarını kullanabiliyor. Özel sağlık sigortaları SGK anlaşmalı olsun ya da olmasın, sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu tüm özel hastanelerde, özel muayenehaneler, doktorlar ve yurt dışı teminatları ile sınırlı olmak üzere yurt dışı sağlık harcamalarının tanzimi için kullanılabiliyor. Bununla beraber TSS’den yurt dışında yararlanamazken, teminat kapsamını genişlettiğiniz takdirde özel sağlık sigortasından yurt dışında da yararlanabilirsiniz.

Ayrıca, TSS’de sadece SGK yasal katılım payı olarak şu an 15 TL ödenirken, özel sağlık sigortasında sağlık hizmetiniz, teminatlarınız dahilinde belirlenen oranda (yüzde 80 gibi) karşılanır ve katılım payı ücretini sizin ödemeniz gerekir. Yine TSS ürününün prim ödemeleri özel sağlık sigortasına göre daha düşüktür ve TSS’den faydalanmak için SGK’lı olmanız gerekir. Fakat özel sağlık sigortası yaptırmak için SGK’lı olmanız şartı söz konusu değil.

Dolayısıyla, müşteri ihtiyaçlarına göre TSS veya özel sağlık sigortası seçiminin yapıldığını söylemek mümkün. Pandeminin de sağlık bilinci oluşturmada olumlu etkisinin TSS’ye olan talebin artmasında etkili olduğunu yinelemekte fayda var.

Ayrıca tamamlayıcıdaki artış böyle hızlı sürerse uygun fiyat politikası sürdürülebilir mi sizce? 

Buradaki artıştan kasıt, toplam TSS satın alan sigortalı sayısı ise, uygun fiyat politikasının sürdürülebilir olması da o oranda güçlenecektir. Çünkü toplam sigortalı sayısı ne kadar artarsa, risk gerçekleşme yüzdesi genele yaklaşacaktır ve bu da tazminat maliyetlerine olumlu yansıyacaktır. Öte yandan, artan maliyetlerin de sigorta primlerine maalesef olumsuz etkisi olacaktır. Türkiye Sigorta olarak, sigortalı sayısını daha da artırarak, bu etkiyi en aza indirmeyi hedefliyoruz.

Son dönemde sağlık sigortası piyasa koşullarından ve müşteri davranışlarındaki değişimden de bahsetmekte fayda var. Teknolojinin ilerlemesi ve sağlıkta yeni tedavi yöntemlerinin kullanılması ile özel hastanelerdeki tedavi maliyetleri de oldukça arttı. Diğer yandan, pandeminin başlangıcında ertelenen tedavi giderleri bu yılın ilk yarısından itibaren yapılmaya başlandı ve söz konusu giderlerin yarattığı ek yükle de beraber, sağlık harcamaları pandemi öncesi seviyelerin de üstüne çıkmaya başladı.

Sigorta sektörü açısından diğer bir olumsuz durum ise, TTB üzerinden fiyatlandırma yapmasına karşın, Özel Sağlık Sigortalarının ilaç ve özellikli malzemelerinin dövize endeksli fiyatları yüzünden maliyetlerin her geçen gün artmasıdır.

Döviz kurlarındaki artışın sigortalılarımızın primlerine direkt yansıtılmamasına rağmen, özel hastanelerde ameliyatlarda, medikal yatışlarda kullanılan pahalı özellikli malzemeler ile basit sarf malzemelere kur artışları direkt yansıtılmaktadır. Bu malzemeler yılbaşına göre ortalama yüzde 30 ile yüzde 60 arasında değişen oranlarda artmıştır. Tüm bu gelişmeler sigortalılar açısından çok yüksek oranda seyreden tazminat prim oranları anlamına gelmektedir.

Tüm bu değişimlerin primlerdeki olumsuz etkisini en aza indirmek için en başta belirttiğimiz gibi, sigortalı sayımızı artırmak ve anlaşmalı kurum fiyatlarımızı dengede tutmaya çalışmak en büyük amacımız.

Öte yandan, bazı özel hastanelerin ÖSS ve TSS müşterilerine farklı muamelelere tâbi tutabildiği duyuluyor. Böyle bir durum söz konusu olabilir mi? Eğer oluyorsa nasıl yönetilmesi gerekir?

Böyle bir uygulamanın olabileceğine ihtimal vermiyorum, sağlık kurumları profesyonel yönetilen kurumlar olup sigorta şirketleri ile yapmış oldukları sözleşmelerin gerekliliklerini hakkı ile yerine getirmektedirler. Yerine getirmemelerinin oldukça büyük yaptırımları da olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Özel sağlık kurumları ile sigorta şirketi arasında yapılan sözleşmeler ile hizmet kalitesi belirli bir seviyede tutulmakta ve sigortalılar için garanti edilmektedir.

Özel sağlık kurumlarında, sigortalıyı tedavi eden hekim hem ÖSS hem de TSS sigortalısına hizmet vermektedir. Diğer yandan, yapılan tedavide izlenen prosedür ve sağlanan otelcilik koşulları hem ÖSS hem de TSS sigortalıları için aynı koşulları içeriyor.

Özetle, TSS ve ÖSS sigortalısı için ayrışan tek tarafı uygulanan ücret. Ücretin dışında farklı bir uygulama yapılmadığını biliyoruz. Bunu dönem dönem yaptığımız müşteri memnuniyet ölçümleri ile de yakından takip ediyoruz.

Türkiye Sigorta’nın bu branştaki beklentilerinden de bahsedebilir misiniz kısaca? 

Türkiye Sigorta olarak, 2022 yılında da sağlık branşında minimum yüzde 80 büyümeyi hedefliyoruz. Bu büyümeyi hayata geçirirken ise, müşteri deneyimi her zaman ana odağımızda olmaya devam edecek. Pandemi ile başlayan dijitalleşme elbette sağlık branşında da kritik konulardan. Bizler hem süreçlerimizin dijitalleşmesi hem de mobil uygulamamızın iyi bir deneyimle müşterilerimizle buluşması için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz.

Sigortalılarımız hem web sitemizden hem de mobil uygulamamızdan birçok bilgiye hızlı ve kolay erişebilmektedirler. 7/24 çağrı merkezimizle, her an tüm sigortalılarımızın yanında olmaya devam ediyoruz.

Öte yandan, pandeminin müşteri davranışlarında kalıcı etkilerinden söz etmek mümkün. Tüm sektörlerde olduğu gibi, sağlık sektöründe de online hizmet alma beklentisi arttı. Sağlık sektörünün diğer sektörlerden farklılığı ise, hassas veri içermesi ve online sağlık hizmetinin sınırlarının mevzuatla çizilmemiş olmasıydı. Ancak, çok yakın bir zamanda uzaktan sağlık hizmeti yönetmeliği yayınlandı ve online sağlık hizmetinin çerçevesi belirlendi. Bizler de uzaktan sağlık hizmeti ile ilgili ürün ve hizmetlerimizi tamamlamak üzereyiz. Önümüzdeki süreçte, uzaktan sağlık hizmeti ürünlerimizle müşterilerimizin yanında olacağız.

Paralelde de ürünlerimizin sadeleştirilmesi ve modüler hale gelmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Kapsamı belirlenmiş ürünlere alternatif, içeriğinin müşterilerin ihtiyaçlarına göre belirlendiği ürünlerimizi de yakında müşterilerimize sunmaya başlayacağız. Ürün ve hizmetlerimizle müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için müşteri deneyimine ve dijital çözümlere odaklanmaya devam edeceğiz ve sektördeki payımızı artırmayı hedefliyoruz.