Sigorta şirketlerince düzenlenen kefalet senetleri teminat olabilecek

Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin teminat olarak kabul edilmesine yönelik düzenlemeye gidildi. Artık Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetleri, menkul mal satışlarında teminat olarak alınabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının hazırladığı “Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, teminat olarak kabul edilecek kefalet senetlerinin, menkul mal satışlarında para veya teminat mektubunun yanında teminat olarak alınabilmesine imkan sağlandı. Ayrıca, bazı işlem ve ödemelerin yapılabilmesi için “vergi dairelerine borcun bulunmadığına” dair belge aranılması uygulamasına istisnalar getirildi.

 

Tebliğe ulaşmak için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220707-14.htm