Uğur Gülen: İklim değişikliği önümüzdeki on yılın en büyük riski

“Sürdürülebilirliğin desteklenmesi ve iklim değişikliğine karşı mücadele edilmesi gibi konularda sigorta sektörü olarak yapabileceğimiz çok şey var. Bunun için elimizdeki enstrümanları tekrar değerlendirmemiz gerekiyor. Yenilikçi bir yaklaşımla karbonsuz, sürdürülebilir, yeşil ekonomi dönüşümüne ivme kazandırabiliriz. Ama hızlanmamız gerekiyor, çünkü iklim değişikliği ivedi çözümler gerektiren bir sorun.”

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı ve Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen sosyal medyadan yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin günümüzde ve gelecekte insanlık için giderek artan bir risk ve tehdit oluşturduğunu belirtti. Gülen, doğal afetlerin sıklıkla yaşanmasının, sel, orman yangınları, kuraklık, kasırga gibi olayların, iklim değişikliği konusundaki farkındalığı artırarak endişe seviyelerini yükselttiğine dikkat çekti.

Gülen, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından hazırlanan 2023 Global Riskler Raporu’na atıfta bulunarak, gelecek on yıl için en büyük riskin “İklim Değişikliğini Azaltmakta Başarısız Olmak” olarak belirlendiğini vurguladı. Başkan, bu durumun iklim değişikliğinin uzun vadeli bir perspektifle en önemli risk olarak algılandığını gösterdiğini ifade etti.

Yeşil ve döngüsel bir ekonomiye geçiş kaçınılmaz

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı, iklim değişikliği ile mücadelede karbon emisyonuna yol açmayan, yeşil ve döngüsel bir ekonomiye geçişin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Gülen, devletlerin, iş dünyasının ve tüm sektörlerin bu konuda sorumluluk taşıdığını, ancak özellikle sigorta sektörünün kurumları ve bireyleri iklim değişikliğinin etkilerine karşı koruyan kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Sektör olarak sürdürülebilir iş modellerini benimsediklerini ve müşterileri dönüşüme teşvik etmek için yenilikçi ürünler ve fiyat indirimleri sunduklarını belirten Gülen, sigorta sektörünün sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında önemli adımlar atabileceğini ifade etti. Gülen, sektörün mevcut araçları yeniden değerlendirmesi ve karbonsuz, sürdürülebilir ve yeşil ekonomiye dönüşümü desteklemek için yenilikçi bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini vurgulayarak, “Ancak hızlanmamız gerekiyor, çünkü iklim değişikliği ivedi çözümler gerektiren bir sorun” dedi.