Mehmet Şimşek: “Alacak sigortasını yaygınlaştıracağız”

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, KOBİ’ler için bankacılık sisteminde teminat olarak kullanılabilecek ve krediye ulaşmayı kolaylaştıracak alacak sigortasını yaygınlaştıracaklarını söyledi.

KOBİ’ler için alacak yönetiminin yaşamsal önem taşıdığını belirten Şimşek, alacakların şirket bilançolarındaki payının ortalama olarak yüzde 30-40 düzeyinde olduğuna işaret ederek, bu nedenle tahsilat problemlerinde şirketlerin likiditesi ve kârlılığının olumsuz etkilendiğini söyledi.

Alacak sigortasının firmaları yurt içindeki ve yurtdışındaki alacaklarını tahsil edememe riskine karşı koruduğunun altını çizen Şimşek, hükümetin KGF desteğinin ardından KOBİ’leri alacaklarını tahsil edememe riskine karşı korumak için çalışma başlattığını bildirdi. Şimşek “Konjonktürel dalgalanmaların olduğu dönemlerde piyasada güven unsurunu pekiştirecek alacak sigortası, ticaretin kesintiye uğramadan devam etmesini sağlayacak” dedi.

“Bir çeşit ticaret finansman yöntemi”

Alacak sigortasını alternatif bir ticaret finansman yöntemi olarak sunabilmenin mümkün olduğunu dile getiren Şimşek, şunları söyledi: “Alacak sigortasında alıcı adına satıcıya sağladığı teminata rağmen alıcının herhangi bir komisyon ödemesi, maddi teminat vermesi, imza atması söz konusu olmamaktadır. Bu bakımdan, alacak sigortası diğer tüm alternatiflerden farklı olarak alıcı lehine tamamen serbest bir ödeme güvencesi sağlayan bir ürün olarak öne çıkmaktadır. Günümüzde özellikle ticari ve KOBİ boyutundaki firmaların ticaretini büyütmesi için finansmana ulaşması, bunun için ise mevcut bankacılık çözümleri için teminat vermesi gerekirken, alacak sigortası  ürünü bunu ilave teminat talep etmeden sunan bir çözümdür. KOBİ’lerimiz işyeri sigortasıyla binalarını, makine ve cihazlarını, demirbaşlarını ve stoklarını güvence altına almaktadır. Bunlar, firmanın kontrol sahasında bulunan kıymetlerdir. Alacakların sigortalanmaması, firmaların üzerinde en az kontrole sahip olduğu varlıklarının sigortalanmaması ile eş anlamlıdır.”

Ticari alacak sigortası sayesinde firmaların tahsilat ve risk yönetimini bu alanda uzman sigorta şirketine bir nevi devrettiğine işaret eden Şimşek, bu sayede şirketlerin pazarlama ve satışa daha çok zaman ayırabildiğini söyledi. Şimşek, şirketlerin kredi değerliliği yüksek alıcılarla çalışma olanağı bulduğuna da işaret ederek, “Şirketler ölçülebilir riskler alarak yeni pazarlara ulaşıyor ve sigorta kapsamındaki sorunlu alacaklar için tahsilat takibi ve hukuki işlemleri ve masrafları sigorta şirketine devrediyor” dedi. Şimşek, alacak sigortasına yönelik çalışmalarını kısa sürede tamamlayacaklarını vurguladı.