Sigorta Eksperleri Derneği Ata’nın huzurunda

Sigorta Eksperleri Derneği mesleğin 91, derneğin ise 83. yıldönümünde, Sigortacılık Haftası arifesinde düzenlenen Başkent ziyaretinde Anıtkabir’i ziyaret etti. Dernek Başkanı Ahmet Nedim Erdem’in başkanlığında Anıtkabir’de mozoleye çelenk bırakarak başlayan törende Anıtkabir Özel Defteri’ne “Türk Sigorta Eksperliği mesleğinin 91. kuruluş yıldönümünde tüm Türkiye’den temsilcilerimizle birlikte manevi huzurunda olmanın gurur ve onuru ile tüm meslektaşlarımız ve ulusumuz adına en derin saygı, sevgi, minnet ve bağlılığımızı sunuyoruz” yazıldı.

Ardından Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Murat Kayacı yeni görevinde başarılar dilemek üzere makamında ziyaret edildi. Kayacı 5 Yıllık Hazine Politikasının hazırlanmakta olduğunu ifade ederek Müsteşarlığın söz konusu politikadaki rolünün gözetim ve denetleme olacağını söyledi.  Ahmet Nedim Erdem tarafından Kayacı’ya derneğin 2014 – 2018 Çalışma Raporu, 2023 Vizyonu, Stratejik Eylem Planı ve Yönetim Süreci, Mesleğin Yeniden Yapılandırılması, Kurumsallaşma çalışmaları raporları teslim edildi.

Kayacı’ya mesleğin aşağıda yer alan ana sorunları aktarıldı:

  • Oto Dışı Ücret Yönetmeliğinin Çıkarılması,
  • Taslak Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinin Yürürlüğe Girmesinin Sağlanması,
  • Oto ve Oto Dışı, Tüm Branşlarda Sigorta Genel Şartlarının Günün ve Tüketicilerin İhtiyaçlarına Cevap Verecek Şekilde Yeniden Düzenlenmesinin Sağlanması,
  • Değer Kaybı Raporlamalarının E İmza İle SBM Üzerinde Yazılması, Evrak – Belge Temininde Usul ve Esasların Belirlenmesi, Kara Araçları Branşı Sigorta Eksperleri Asgari Ücret Tarifesine “Değer Tespiti” Başlığının da  İlave Edilmesi,
  • Tüm Branşlara İlişkin Eksperlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin Yürürlüğe Girmesinin Sağlanması,
  • Sigorta Eksperlerine Yeni İş Olanaklarının Sağlanmasına ilişkin düzenlemelerin yapılması,
  • Sigorta Eksperi Olmayan Kişi ve Kuruluşların Yasaya Aykırı Olarak Yapmış Oldukları Ekspertiz Faaliyetine İlişkin Tedbirlerin Alınması, İlgili Kurum Kuruluşlara Bu Kişilerin Yasaya Aykırı Faaliyetlerin Maddi Delilleri İle Raporlanması ve Takibi,
  • Maden Ekspertiz Süreçlerinde Ortaya Çıkan Sorunlara İlişkin Hazırladığımız Raporlar Çerçevesinde Uygulamanın Bakanlar Kurulu Kararında Olduğu Gibi Özüne Döndürülmesi, Atamaların Tekrar Random Olarak Yapılması,
  • Kendi Eğitim Akademimizi Kurarak Mesleki Eğitimlerinin Her Yıl Belli Bir Eğitim Planı Dahilinde Artırılarak Yapılmasını Sağlamak,
  • Mesleki Dayanışmanın Artırılması İçin Meslektaşlarımızla ve Paydaş Kurumlarla Mesleki Toplantılar, Kamplar, Çalıştaylar ve Sosyal Aktivitelerin Yapılması.