Trafikte poliçe adedi %9 artarken ortalama prim %9 düştü

İlker Sırtıkırmızı

Mapfre Sigorta Genel Müdür Yardımcısı İlker Sırtıkırmızı, trafik sigortasındaki poliçe adetleri ve primdeki değişimle ilgili Sigorta Dünyası’na açıklamada bulundu. Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) Poliçe Adetleri Raporu”ndaki dönem içi yazılan poliçe adetlerinin, 2017 yılı ilk çeyrek 3.760.518, 2018 yılı ilk çeyrek 4.979.000 olduğunu ve yüzde 32 değişimi gösterdiğini belirten Sırtıkırmızı sözlerine şöyle devam etti: “Bu raporların içerdikleri dönemler, iptallerin dahil ya da hariç olması gibi birçok farklı kriterle oluşturulabileceğini unutmamak gerekir. Trafik Branşı poliçe adetleri için kullanılması gereken “Trafik Prim Adet” raporudur. Bu rapor Trafik Branşı alt teminat detayında olup net trafik poliçe adet değişimlerini gösterir. Trafik Prim Adet raporu incelendiğinde 3/2017 ve 3/2018 dönem kıyaslayarak oluşturulan prim ve adet tutarları tablodaki gibi görülecektir.”

Dönem Poliçe Adedi Toplam Prim Tutarı Basit Ortalama Prim
2017/3 3.968.481 2.903.965.514 732
2018/3 4.337.763 2.878.970.553 664
Değişim 9,3% -0,9% -9,2%

2017 döneminin tavan prim uygulaması olmadığı, 2018 yılının ise tavan prim uygulamasının yapıldığı dönemi temsil ettiğinin altını çizen Sırtıkırmızı, “Yine yüzde 9,3‘lük bir poliçe adet artışı, ortalama primlerin tavan prim uygulaması ile yüzde 9,2 düşmesi toplam prim gelirini de düşürmüş, geçen yıl seviyesinde oluşmasına neden olmuştur. Bu durumun hasar prim oranlarına olumsuz yansıyacağı da muhakkaktır. Adetler için ikinci alternatif veri kaynağımız Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’dir (SBM) ve SBM verilerine göre poliçe adetlerinde yüzde 9’a yakın bir artış görülmektedir. Bu rapor da poliçe adedi bakımından TSB raporundan farklılaşabilmektedir. Tutarda birbirine oldukça yakın rakamlar olduğu görülecektir. Adet farkları ilgili raporların kısa süreli poliçe adedini sayma sekli, kısmi ve başlangıcından iptal poliçeleri dahil edip, etmeme gibi kriterlerle birbirinden ayrılmaktadır” dedi.

Dönem Poliçe Adedi Toplam Prim Tutarı Basit Ortalama Prim
2017/3 4.715.514 2.884.577.000 612
2018/3 5.128.674 2.875.264.000 561
Değişim 8,8% -0,3% -3,7%

Poliçe adetlerindeki bu artışın, trafiğe çıkan araç sayısındaki artışa paralel yaşanan bir artış olup, normal karşılandığını söyleyen İlker Sırtıkırmızı, “SBM datasında 2017 yılı sonunda da trafik sigortası poliçe sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8 gibi artış göstererek 20,854,332 olarak gerçekleşmiştir. Bu adetsel artış, ortalama prim seviyesi yükselmediği sürece sigorta şirketinin, daha düşük fiyat seviyesi ile daha fazla sayıda riski taşımasına neden olacaktır” dedi.