Kürşad Akkaya: “Dijital teknolojiler sektörün büyümesine hız kazandıracak”

İnovasyon sigortacılıkta ve öteki tüm endüstrilerde son yılların en çok konuşulan başlıklarından biri; özellikle dijital gelişmeler şirketleri daha çok ve sık yenilik yapmaya zorluyor. Koru Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Kürşad Akkaya, dijital teknolojiler ve değişen tüketici beklentilerinin sigorta teknolojilerinin kullanımı konusunda sektörü değişime ittiğini, bu değişimin izlenmesi ve yeni dijital yöntemlerin kullanımının, sigorta şirketlerinin büyümesine hız kazandıracağını söyledi.

Sigorta sektöründe sadece fiyat, komisyon ve mikro ürün değişiklikleriyle teknik sonuçlar ve satış hacminin arttırılması noktasında farklı sonuçlar elde etmenin zor olduğunu vurgulayan Akkaya, şunları söyledi: “Farklı sonuçlar elde etmek isteniyorsa inovatif yaklaşımlar ve yeni teknolojik uygulamaları da içeren farklı ürün ve hizmet yapıları kurabilmek gerekiyor. Dijital gelişmeler ve bu gelişmelerin sigorta sektörüne katkısı hakkındaki görüşlerin özellikle ürünlerin dijital satışı noktasında düğümlendiğini görüyorum. Ama dijital sigortacılık, web tabanlı veya akıllı telefon uygulamalarıyla ürünlerin satılmasından ibaret değil. Aslında satıştan önce, sigortalı ihtiyaçlarına yönelik doğru ürünlerin, doğru teminat ve primlerle hazırlanmasında teknolojik yeniliklerin iş süreçlerine entegre edilmesi, belki daha da önemlisi bu teknolojik yeniliklerle satış sonrası hizmetlerde sigortalıların yanında olabilmeyi sağlamak geliyor. Sigorta sektöründe yıllardır aynı veya benzer ürünler üzerinde konuşup tartışmaya devam ettiğimizi, farklı ürün ve hizmetlerle pazarı zenginleştirme gerekliliğini her fırsatta dile getirmeye çalışıyorum. Sevinerek ifade ediyorum ki, Fatura Güvence Sigortası örneğinde olduğu gibi, acentelerimizle trafik, kasko ürünleri haricinde farklı bir şeyler konuşabilecek, kazançlarını da farklılaştırabilecek yenilikçi ürün ve hizmetlere sahibiz.”

Dijital yöntemler ve insurtech’in sektörün büyümesini hızlandıracağını belirten Akkaya, “Sigorta pazarının büyümesi ve daha geniş kitlelere ulaşabilmesi ise kanaatimce ancak ‘insurtech’ yaklaşımıyla mümkün olabilecektir. Bu durum aslında şirketimiz için sözde kalan bir tespit değil, çünkü Fatura Güvence Sigortasında olduğu gibi inovatif risk değerlendirme teknolojileriyle yeni ve farklı bir pazara hizmet sunuyoruz. Fatura Güvence Sigortası, nihai tüketiciye senetle satış yapan firmalara yönelik olarak, borç ödeyememe durumunda tüketici yerine geçerek taksit tutarlarını ödeyen, bu şekilde firmaların güvenle büyümesini sağlayan, standart araştırma ve istihbarat maliyetlerinin yanı sıra zaman maliyetini minimuma indiren inovatif ve teknolojik bir ürün konumundadır. Poliçenin tanzimi ve hasar sonrası işlemler de acente tarafında sıfır operasyonla yürütülmektedir. Ürünümüzün 2017 yılı toplam prim hacmi içerisindeki yeri yüzde 3 olup, sadece şirketimiz açısından değil sigorta sektörü için de yeni bir pazara hitap etmesi açısından yaygınlaşarak büyümesine özel önem vermekteyiz” diye konuştu.

“Etkili ve yenilikçi adımlar”

Koru Sigorta’nın inovasyon yaklaşımını ve inovasyondan dağıtım, fiyatlama, operasyon, pazarlama ve ürün geliştirme gibi alanlarda nasıl yararlandıkları konusunda bilgi veren Genel Müdür Yardımcısı Akkaya, sözlerini şöyle tamamladı: “2015 yılı sonu itibarıyla yenilenen organizasyonumuz içerisinde, büyük ve zor atılan adımlar yerine, küçük ancak etkili yenilikçi adımlarla gelişimi hedefleyen bir model benimsedik. İnovatif gelişimi, kurumsal varlığımızın bir parçası konumuna getirdik. Açıkçası son iki yıldır Koru Sigorta’nın dönüşüm sürecindeki yüksek başarısının en önemli faktörlerinden biri de budur. 2016 yılı başından itibaren tüm iş süreçlerini tekrar gözden geçirdik ve yeni uygulamalarla izlenebilir ve ölçülebilir şekilde revize ettik. 2015 yılında sadece donanımla ilgilenen bir kişilik bir yapı varken bugün yazılım, analiz ve iş geliştirme alt birimlerinin yer aldığı bir Bilgi Teknolojileri birimine sahibiz. Ekibimiz ihtiyaçlar doğrultusunda büyümeye devam ediyor. Büyüme, sürdürülebilir kârlılık ve operasyonel verimlilik açısından dijital teknolojilere ciddi yatırım yapıyoruz. Bugünlerde, yılın ikinci yarısında hayata geçireceğimiz yeni sigortacılık yazılımıyla intranet sistemi üzerinde yoğun bir efor harcıyoruz. Bu şekilde şirketimizin stratejik hedeflerine hızlı bir şekilde adaptasyon sağlanmasının yanı sıra yazılım ve iş zekası çözümlerinin yarattığı bilgiyle şirket stratejilerine yön verecek bir ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz.”