Sigortacılıkta kurumlar vergisi yüzde 25’e çıkarıldı

Finans sektöründe kurumlar vergisini yüzde 20’den yüzde 25’e çıkaran 7394 sayılı torba yasa Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yürürlük maddesi dahil 40 maddeden oluşan yasaya göre, bankalar, faktoring ve finansal kiralama şirketleri, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinde kurumlar vergisi yüzde 20’den yüzde 25’e çıkarıldı. Bu kuruluşlar için kurumlar vergisi artışı 2022 için de geçerli olacak.