Cenevre Birliği: Sigortada müşteriler yenilikçi çözümler arıyor

Cenevre Birliği tarafından yapılan yeni bir anket, artan küresel riskler karşısında dünya çapındaki müşterilerin geleneksel sigorta kapsamının ötesine geçen çözümler için giderek daha fazla sigorta şirketlerine yöneldiğini ortaya koydu.

“Değişen Risk Ortamında Sigortanın Değeri” başlıklı rapor, dünyanın en büyük altı sigorta pazarındaki (ABD, Çin, Japonya, İngiltere, Fransa ve Almanya) müşterilerin endişelerine ışık tutuyor. Geçtiğimiz birkaç yıla, COVID-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı ve birbirine bağlı dünyamızın kırılganlığının altını çizen küresel ekonomik yavaşlama gibi önemli türbülanslar damgasını vurdu.

Anket, jeopolitik belirsizlikler, iklim riskleri ve hızlı teknolojik gelişmeler devam ettikçe sistemik riskin arttığını ve riskin havuzlanması ve yeniden dağıtılmasına dayalı geleneksel sigorta modeline meydan okuduğunu gösteriyor.

Küresel müşteri anketinin önemli bir bulgusu ise, özellikle doğal afetler, uzun ömür ve siber riskler başta olmak üzere gelecekteki sigortalanabilirlik konusunda artan endişeler. Ankete katılanların yüzde 50’sinden fazlası gelecekte sigorta yaptırmanın zorlaşacağını, hatta imkansız hale geleceğini öngörüyor.

Cenevre Birliği Genel Müdürü Jad Ariss, sigorta şirketlerinin gelişen risk ortamına uyum sağlamaları gerektiğini vurgulayarak, “Günümüzde iklimden sibere kadar risklerin artan yoğunluğu ve etkisi sigortacılar için test koşulları yaratıyor. Ancak sigortanın değerinin devam etmesi durumu açıktır.”dedi.

Cenevre Birliği Sosyo-Ekonomik Dayanıklılık Direktörü ve raporun yazarı Kai-Uwe Schanz ise iklim ve siber risklerin sigortalanabilirlik açısından sunduğu zorlukların altını çizerek, “Teorik analizimiz, iklim ve siber risklerin özellikle sigortalanabilirliğin önünde büyük engeller oluşturduğunu ortaya çıkardı. İlginçtir ki, bunlar aynı zamanda sigortanın bulunamaması ve karşılanamazlığı ile ilgili endişeler söz konusu olduğunda müşterilerin belirttiği en önemli risklerden ikisiydi. Cesaret verici bir şekilde, anket sonuçlarımız aynı zamanda müşteriler arasında öngörü ve önleme hizmetleri gibi ek risk hizmetlerine yönelik kayda değer bir iştah olduğunu ortaya koyuyor ve sigorta şirketlerinin tekliflerini genişletmeleri için açık bir fırsat olduğunu gösteriyor.” diye konuştu.