Sigortacılığın yeni gözdesi Hindistan

Danışmanlık firması Redseer’in raporuna göre, Hindistan sigorta pazarının 2026 yılına kadar yaklaşık 222 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

*****

Danışmanlık firması Redseer tarafından hazırlanan bir rapora göre, Hindistan sigorta pazarının, büyüyen orta sınıfın ve artan dijital erişimin etkisiyle hızla artan sigorta penetrasyonu ile 2026 yılına kadar yaklaşık 222 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor.

Rapora göre, hayat sigortası segmentinin 2022 itibarıyla pazarın en büyük bölümünü oluşturduğunu, 66,5 milyar dolarlık büyüklüğe sahip hayat branşının tüm Hindistan pazarının dörtte üçlük bölümüne yakın olduğu belirtildi. Bunu, 10 milyar dolarlık motor sigortaları branşları ve 4,7 milyar dolarlık perakende sağlık sigortası branşı izliyor.

Raporda, motor sigortası segmentinin daha katı araç düzenlemelerinden ve Hindistan ekonomisinin dijitalleşmesinden yararlanacağı belirtildi. Artan sağlık hizmetleri maliyeti, COVID-19 salgını ve sigorta poliçeleri konusunda farkındalığı artırmaya yönelik kampanyalar, ülkede perakende sağlık sigortası talebinin artmasına katkıda bulundu.

Öte yandan Hindistan’daki dijital sigorta penetrasyonu yüzde 2’de kalırken, rapor bu konuda pazarda önemli bir büyüme potansiyeli bulunduğunu vurguluyor. Hindistan’ın rakipleri ABD ve Çin’de dijital sigorta penetrasyonu sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 6 seviyesinde.