“Sigortacılar iklim dayanıklılığı için iş modellerini değiştirmeli”

Capgemini ve Efma’nın hayat dışı sigortacılıkla ilgili en son raporu, iklim değişikliğinin sigorta sektörüne zarar verdiğini ve sigorta şirketlerinin iklim direncine ulaşmak için iş modellerini değiştirmeleri gerektiğini ortaya koyuyor. Rapora göre, sigortalıların %73’ünün en önemli endişeleri arasında iklim değişikliği yer alıyor.  

“Sigortacılar İklim Değişikliğine Karşı Nasıl Dayanıklılık Sağlayabilir” başlıklı rapor, sigorta endüstrisinde iklim direnci üzerindeki etkileri ele alıyor. Rapor, küresel olarak iklim değişikliğinin neden olduğu ekonomik kayıpların son otuz yılda %250 arttığını vurgularken, poliçe sahiplerinin %73’ünün iklim değişikliğini en önemli endişeleri arasında sıraladığını açığa çıkarıyor. Reinsurance News’ten Jac Willard’ın haberine göre, sigortacılar da %40 oranında iklim değişikliğini birinci öncelik olarak sıralayarak, müşterilerinin endişelerini yansıtıyor. Rapor, sigorta endüstrisindeki bireysel ve küçük ticari müşterilerin %80’inden fazlasının iklim etkilerinin son derece farkında olduğunu ve son 12 ay içinde ciddi boyutta en az bir sürdürülebilir önlem aldığını gösteriyor. 

Şirketlerin %8’i iklime karşı dayanıklı 

Ancak rapor, iklim değişikliğinin zararlı etkileriyle mücadele için daha fazlasının yapılması gerektiğinin altını çiziyor, çünkü ankete katılan sigortacıların yalnızca %8’i iklim dayanıklılık bakımından yeterli performansı gösteriyor.

Rapor bulguları, sigorta şirketlerinin mevcut risk değerlendirme modellerini yeniden düşünmeleri, riski önlemeyi geniş ölçekte uygulamaya koymaları ve bir esneklik ekosistemi oluşturmak için sürdürülebilir yatırım ve sigortacılık stratejilerine yönelmeleri gerektiğini gösteriyor.

“Dayanıklılık şampiyonları” olarak kabul edilenlerin %82’sinin sürdürülebilirlik sorumlusu varken, %77’si ürünlerine ve hizmetlerine iklim riski verilerini yerleştiriyor. Yaklaşık %60’ı makine öğrenimi tabanlı fiyatlandırma modellerini devreye almanın ileri aşamalarında ve %53’ü doğru, ayrıntılı ve gerçek zamanlı risk bilgileri sağlamak için yeni veri kaynaklarına erişebiliyor.

Rapor, sigortacıların kârlılıklarını artırırken, iklime dayanıklılık yolculuklarını hızlandırmaya yardımcı olacak üç temel eylemle sona eriyor. İlk olarak, üst düzey yöneticilerin net eylemlerle iklim direncini kurumsal sürdürülebilirlik stratejilerine dahil etmesi gerektiği belirtiliyor. İkinci olarak, esnekliğin şirketin tüm değer zincirine yerleştirilerek, inovasyon yaklaşımlarının yeniden çalışılması gerektiği vurgulanıyor. Son olarak, sigortacıların, IoT, bulut, yapay zeka, yapay öğrenme ve kuantum bilgi işlem gibi teknolojileri entegre ederek elde edilebilecek ürün yeniliği, müşteri deneyimi ve kurumsal vatandaşlıkla teknoloji stratejilerini yeniden tasarlamaları gerektiği belirtiliyor.

Anahtar kavram riskin önlenmesi 

Capgemini Küresel Sigorta Sektörü Lideri Seth Rachlin, çalışmayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “İklim değişikliğinin etkisi, sigortacıları adım atmaya ve riskleri azaltmada daha büyük bir rol oynamaya zorluyor. Sürdürülebilirliğe odaklanmaya öncelik veren sigortacılar, akıllı ve uzun vadeli ticari kararlar alacaklar. Kilit nokta, yenilikçi risk transferlerini risk önlemeyle eşleştirmektir.”

Efma CEO’su John Berry ise şunları ekledi: “Sigortacıların çoğu iklim değişikliğinin etkisini kabul etse de, iklim direnci stratejileri geliştirmek için yapılması gereken daha çok şey var. Müşteriler iklim değişikliğinin kendi çevreleri üzerindeki etkisine daha fazla dikkat etmeye devam ettikçe, sigortacıların, hem sürdürülebilirliğin sektörümüzde oynadığı temel rolü kabul etmek hem de sürekli değişen bir pazarda rekabetçi kalmak için tekliflerini geliştirerek kararlılıklarını göstermeleri gerekiyor.