Swiss Re: Sigorta direnci zayıflıyor

Swiss Re Enstitüsü’nün yeni raporuna göre, dünya ekonomisi 2021’de makroekonomik direnci yeniden kazandı, ancak devam eden etkiler toparlanmayı kırılgan hale getiriyor. Swiss Re, küresel sigortacılık prim üretimindeki büyüme tahminine rağmen, devlet yardımlarının azaltılması ve düşen varlık değerleri nedeniyle sigorta direncinin bu yıl zayıflamasını bekliyor.

Raporda, 2021’de küresel ekonominin COVID-19 pandemisinden döngüsel bir toparlanma gördüğü ve bunun bir krizden daha hızlı yanıt verme ve hızlı bir şekilde kurtulma kapasitesiyle sonuçlandığı tespit edildi. Bununla birlikte, bu yıl yavaşlayan büyümenin, yüksek enflasyonun ve küresel jeopolitik gerilimlerin tam etkisi, dayanıklılık toparlanmasına bir anahtar atabilir.

Küresel sigorta direnci ise müşteriler arasında artan risk bilinci ve hükümetlerin pandemi ile ilgili sağlık harcamaları tarafından yönlendirilen güçlü sigorta büyümesi sayesinde geçen yıl da iyileşti. Ancak, sigorta esnekliği henüz pandemi öncesi veya Küresel Mali Kriz öncesi seviyelere ulaşmış değil.

Swiss Re Enstitüsü’nün bildirdiğine göre, sağlık, ölüm ve doğal afet riskleri için dünya sigorta koruma açığı 2021’de 1,42 trilyon ABD doları ile yeni bir zirveye ulaştı ve mevcut enflasyonist ortamın bu açığı bu yıl daha da genişletmesi bekleniyor. Nominal sigorta primi büyüme tahminine rağmen, devlet yardımlarının azaltılması ve düşük varlık değerleri nedeniyle sigorta direncinin bu yıl zayıflaması bekleniyor.

Swiss Re grup baş ekonomisti Jérôme Haegeli, “2021’de hem makroekonomik hem de sigorta direncindeki döngüsel toparlanma, uzun vadeli büyümeyi sağlamak için derin yapısal reformlara ihtiyaç olduğu gerçeğini gizleyemez. Mevcut enflasyon şoku ve yaşam maliyeti krizi, en düşük gelirli haneleri orantısız bir şekilde etkiliyor ve bu yıl koruma açığını genişletecek. Daha fazla dayanıklılık sağlamak ve uzun vadeli ekonomik istikrarı desteklemek için altyapı ve insan sermayesi gibi yapısal parametrelerin güçlendirilmesi ve eşitsizliğin azaltılması gerekiyor. Bu zorlu ortamda sigorta sektörü, finansal riskleri bireylerden uzaklaştırmada ve nihayetinde onların dayanıklılığını artırmada önemli bir rol oynuyor” dedi.