Mehmet Şimşek: BES’ten cayanlara sisteme yeniden dahil olma imkânı sağlayacağız

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bireysel emeklilik sisteminden (BES) cayanlara sisteme yeniden dahil olmaları için bir fırsat tanınacağını, bu konudaki düzenlemenin son aşamaya geldiğini söyledi.

Yaptığı açıklamada, BES’in, ulusal tasarrufların artırılması ve bu yolla sermaye piyasalarına orta ve uzun vadeli fon kazandırılması açısından son derece önemli bir işlevi yerine getirdiğini söyleyen Şimşek, “Otomatik katılımdan cayanlara yönelik ikinci bir fırsat tanıyoruz. Hazinenin ikincil mevzuat düzenlemeleriyle bu çalışanlara diledikleri zaman sisteme yeniden dahil olma imkânı sağlayacağız” dedi.

Buna yönelik çalışmaların son aşamaya geldiği bilgisini veren Şimşek, çalışanların bu fırsatı iyi değerlendirmelerini ve orta-uzun vadede sistemdeki katılımcı sayısının daha yüksek düzeylere çıkmasını beklediklerini belirtti. Katılımcıların sistem içerisinde yaptığı birikimlerin yönlendirildiği bu fonların kamu ve özel sektöre kaynak sağlayarak ekonominin gelişimine katkıda bulunduğunu vurgulayan Şimşek, öte yandan da sisteme katkı payı ödeyerek tasarrufta bulunan kişilerin bu gelişmeden pay almasına imkân sağlandığını bildirdi.

 

BES fonları 80 milyar liraya ulaştı

BloombergHT haberine göre, Şimşek, 2003 yılında uygulamaya konulan BES’in, devlet katkısı teşvikinde 2013 yılında yapılan köklü değişiklikle yakaladığı olumlu ivmeyi, geçen yıl ve bu yılın 3 aylık döneminde de artırarak devam ettirdiğine dikkati çekerek, 9 Mart itibarıyla gönüllülük esaslı BES’te katılımcı sayısının 6,9 milyon kişiye ulaştığını dile getirdi. Şimşek, “Sözleşme ve sertifika sayısı 8,2 milyon adete ve katılımcılara ait emeklilik fonları toplamı ise devlet katkısı fonları dahil 80,1 milyar liraya ulaşmıştır. Son bir yıllık dönemde, katılımcı sayısı yüzde 3, sözleşme ve sertifika sayısı yüzde 3,5, toplam fon büyüklüğü yüzde 25 artış kaydetmiştir. Sistemden şu ana kadar 68 bin 450 kişi emekli olmuştur.” diye konuştu.

Vatandaşların sosyal güvenlik sisteminin sunduğu hakların yanı sıra ikinci emeklilik güvencesine sahip olmasının önemli olduğunu belirten Şimşek, OKS uygulamasının geçen yılın başında yürürlüğe girmesine rağmen, 9 Mart 2018 verilerine göre sistem dahilindeki çalışan sayısının yaklaşık 3,9 milyon kişiye ulaştığını bildirdi.

Sistemde bulunan çalışanların yaklaşık üçte ikisinin 34 yaş ve altında olduğuna dikkati çeken Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu durum, özellikle gençlerin BES’e daha fazla ilgi gösterdiğini ve OKS aracılığıyla tasarruf yapma eğiliminde olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, nispeten düşük gelir segmentlerinde çalışan kesimin sistemde devam etme oranının, yüksek gelire sahip diğer çalışanlara göre daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Sistemdeki katkı paylarının yüzde 42’si kamu, yüzde 58’i ise özel sektör çalışanları tarafından tasarrufa yönlendirilmiş olup, toplam fon tutarı yüzde 64’ü faiz içermeyen, yüzde 36’sı faiz içeren fonlardan oluşmak üzere 2,3 milyar liraya ulaşmıştır.”

 

İkincil düzenlemeler hızla hazırlanacak

Şimşek, OKS’de taahhüt olarak hesaplanan devlet katkısı tutarlarının hak ediş dönemine kadarki zamanda değerini muhafaza edecek şekilde nemalanmak suretiyle ödenmesinin, sistemin itibarı, uzun vadede sürdürülebilirliği ve katılımcıların güven ve bağlılığının devamı açısından önem arz ettiğini belirterek, “Kanun değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle bu alanda yöntem ve süreçlere ilişkin uygulama esaslarının basit hale getirilmesini sağlayacak ikincil düzenlemeleri de hızlıca hazırlayacağız.” dedi.

Ayrılan çalışanların sisteme tekrar dahil olabilmesinin mevcut mevzuat kapsamında ancak 2 yılda bir gerçekleştirilebildiğini anımsatan Şimşek, BES’e otomatik katılımdan cayanlara ikinci bir fırsat tanıdıklarını söyledi. Hazinenin ikincil mevzuat düzenlemeleriyle bu çalışanlara diledikleri zaman sisteme yeniden dahil olma imkanı sağlayacaklarını vurgulayan Şimşek, buna yönelik çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade etti.