SEİK Başkanı Erdem: Demokratik bir olgunluk içinde, mesleğimize yakışır bir seçim gerçekleştirdik

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) 1 Ağustosta yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası bir açıklama yayımladı. SEİK Başkanı Ahmet Nedim Erdem imzasıyla yayımlanan açıklamada, İcra Komitesi seçimlerinde yarışan tüm adaylara teşekkür edilerek, sigorta eksperlerinin demokratik bir olgunluk içinde mesleğe ve kendilerine yakışır bir seçim gerçekleştirdikleri dile getirildi.

Komitenin yeni dönemde, ekonomik açıdan ferahlamış, kuralları ve sınırları belirli, bilimsel ve teknolojik alt yapısı oluşmuş, kurumsal ve dinamik bir eksperlik mesleği ortaya çıkarma hedefiyle çalışacağının vurgulandığı açıklama şöyle:

“Değerli Meslektaşlarım,

07.07. 2018 tarihinde yapmış olduğumuz TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi seçimlerinin ardından 25.07.2018 tarihinde ilk İcra Komitesi toplantısı gerçekleştirilmiş, Komitemizin Başkan ve Başkan Yardımcıları belirlenmiştir. Mesleğimiz için hayırlı olmasını temenni ederim.

TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi seçimlerinde aday olan, seçimlere katılarak demokratik haklarını kullanan tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim. Sigorta Eksperleri demokratik olgunluk içerisinde mesleğe ve kendilerine yakışır bir seçim gerçekleştirerek diğer kurumlara örnek olmuşlardır.

İcra Komitemizde görev yapmak üzere seçilen tüm arkadaşlarımız kendilerine yüklenen misyon ve sorumluluğun farkında olup, sigorta eksperlerinin geleceği için her türlü çalışmayı yaparak, mesleğimizi geleceğe taşıyacak alt yapıyı en kısa sürede oluşturacaklardır.

Bugünümüzü unutmadan mesleğimizi geleceğe taşımak zorundayız. Bu sebepledir ki mevcut sorunlarımızı belirleyip çözümlerini oluşturduk. Sırada bunların stratejik olarak vadelendirilmesini amaçlamaktayız. Her şeyden önce İcra Komitemizin ve mesleğimizin yol haritasını oluşturmak, bu yol haritasını da tüm meslektaşlarımızla paylaşarak bir bütünlük içerisinde hareket etmek gibi bir yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

Yapılan ve yapılacak olan çalışmaları, çıkarılan yol haritasını meslektaşlarımızın da görüşüne sunarak ortak bir çalışma ve vizyon belirlemek için, tüm STK’larımızla birlikte istişare toplantıları yapılacak ve bu toplantılarda alınan kararlar ile İcra Komitemize yön vererek daha şeffaf ve daha katılımcı bir yönetim oluşturma gayesindeyiz.

Bilgi akışını doğru ve zamanında sağlamak için sosyal medyanın İcra Komitemiz tarafından etkin bir şekilde kullanılması yönünde karar alınmıştır. Bilgiye hızlı ve doğru bir şekilde ulaşabilmemiz için web sayfamızın güncel ve daha kullanışlı hale getirilmesi çalışmaları başlatılmıştır.

Öncelikli sorunumuz olan motorlu kara taşıtları dışındaki tüm branşların ücret sorununu çözmek için 26.07.2018 tarihinde Hazine Müsteşar Yardımcımız Sn. Ahmet Genç, Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürümüz Sn. Murat Kayacı ile Eksperler ve Aracılar Daire Başkanımız Sn. Şule Avcıoğlu ziyaret edilerek konunun ehemmiyeti izah edilmiş, tarafımızdan gerekli çalışmanın yapılarak en kısa sürede Sigortacılık Genel Müdürlüğüne iletilmesi talep edilmiştir. Bu çerçevede, konuya ilişkin çalışmalarımızı (tüm STK’larımızın da desteklerini alarak) en kısa sürede tamamlayıp, Sigortacılık Genel Müdürlüğüne iletilecek ve takibini yapacağız.

Ayrıca Motorlu Kara Taşıtları dışındaki tüm branşların sorunları ve gelecek vizyonunu oluşturmak, taslak yönetmelik için gerekli alt yapıyı sağlamak, ilgili branşlara ilişkin genel çerçeveyi çizerek çalışma usul ve esaslarını belirlemek ve İcra Komitemizin gelecek çalışmalarına ışık tutması için ivedi bir biçimde çalışma grupları oluşturulması ve bu çalışmaların tüm meslektaşlarla paylaşılarak ortak bir vizyon belirlenmesi için karar alınmıştır. Bu çalışmalar İcra Komitemize sunulduktan sonra tüm meslektaşlarımızın katılacağı ortak bir çalıştay yapılması düşünülmektedir.

Bununla birlikte tek tip rapor yazılımı için gerekli görüşmelere başlanılmış olup, gelecek dönemde bilgilendirmeler ayrıca yapılacaktır. Bununla birlikte tek tip rapor yazılımı için gerekli görüşmelere başlanılmış olup, gelecek dönemde bilgilendirmeler ayrıca yapılacaktır.

Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinin ivedilikle değiştirilmesi öncelikli hedefimiz olup bununla ilgili siz değerli meslektaşlarımızdan görüş talep edilecektir.

Gerçek kişi sigorta eksperlerinin vergi sorununun çözülmesi için Gelir Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılması yönünde bir önceki dönemde yapılan çalışmaların takibi noktasında gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

Değerli Meslektaşlarım, katılımcı, demokratik ve şeffaf bir Komite olmak için tüm çalışmaları meslektaşlarımızla paylaşarak, geleceğimizi birlikte şekillendirip, mesleğimizin sorunlarını birlikte çözüp, yakın gelecekte sigorta eksperliği mesleğinin ülkemizin örnek kurumu olması yönünde her türlü çaba ve çalışmayı yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

91 yıllık meslek tarihimizde yönetime yeni seçilen meslektaşlarınız olarak mesleki ilkleri gerçekleştirmek, yeni bir ses, yeni bir vizyon ve yeni bir bakış açısı getirmek amacıyla, hiçbir gruba ve şahıslara bağlı olmaksızın bu yola çıktık. Seçim dönemi artık sona ermiştir. Gelecek ve iş kaygısı bizi beklemektedir.

Amacımız sigorta eksperlik mesleğinin geleceğini doğru bir şekilde planlayarak, yepyeni ve saygınlığı en üst seviyede, ekonomik olarak ferahlamış, kuralları ve sınırları belirli, bilimsel ve teknolojik alt yapısı oluşmuş, kurumsal ve dinamik bir eksperlik mesleği ortaya çıkarmaktır.

Bunları yapabilmek için tüm meslektaşlar olarak bir olmamız, birlik olmamız kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bizler geçmişi geride bırakarak geleceğe bakıyoruz, kaybedecek zamanımız yok. Sizlerin de aynı bakış açısında ve anlayışta olduğunuzdan şüphemiz yoktur. Hedefimiz ve gayemiz ortaktır.

Hedeflerimize ulaşmak için bize her türlü imkanı sunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ve Değerli Başkanımız Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca, yeni dönemde bizlerle çalışacak TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hakan Ülken’e toplantımıza katılımı ve destekleri için teşekkürlerimi sunarım.

Mesleğimize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Hazine Müsteşar Yardımcımız Sayın Ahmet Genç’e, Sigortacılık Genel Müdürümüz Sayın Murat Kayacı’ya ve Daire Başkanımız Sayın Şule Avcıoğlu’na , TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanımız Sayın Ozan Acar’a, Sigortacılık Müdürümüz Sayın Mevlüt Söylemez’e ve tüm Sigortacılık Müdürlüğü personeline teşekkürlerimi sunarım.

Tüm meslektaşlarıma ve değerli ofis çalışanı arkadaşlarımıza göstermiş oldukları çaba ve mesleğimize katkılarından dolayı teşekkür eder, hep birlikte alacağımız İcra Komitesi kararlarımızın mesleğimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını dilerim.

Saygılarımla”