SEDDK’nın İnsan Kaynakları Yönetmeliği RG’de yayınlandı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) İnsan Kaynakları yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlandı. Yönetmeliğe göre, Kurumun insan kaynakları planlaması; Kurumun görevleri doğrultusunda ihtiyaç duyulacak personeli belirlemek amacıyla yıllık olarak yapılacak. İnsan kaynakları planı, Kurum görevlerindeki değişmeler, personel istihdamını etkileyecek teknolojik yenilikler, insan kaynağındaki niteliksel gelişmeler ve yasal düzenlemeler dikkate alınmak suretiyle hazırlanacak.

Meslek personeline, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik ve bu Yönetmeliğe uygun olarak Kurul tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla lisansüstü eğitim ve işbaşı eğitim de dâhil olmak üzere yurt dışı teorik ve uygulamalı eğitim imkânı sağlanacak.

Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe ulaşmak için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220706-5.htm